:::BİLGİ EDİNME HAKKININ KULLANIMIYLA İLGİLİ 2008 YILI ADALET BAKANLIĞI RAPORU
Bilgi edinme başvurusu toplamı 8441
Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular 5327
Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular 189
Reddedilen * başvurular toplamı 1282
Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular 66
Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular 1577
Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı 21
* Bu kısımda 4982 sayılı Kanunun ve ilgili Yönetmeliğin istisnalarına girdiği için "olumsuz cevaplanan başvurular" ile Yönetmeliğin 9,10,11 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen şekil şartlarını taşımadığı için işleme konulamayan ve ilgilisine bildirilen başvurular yer alacaktır.