:::BİLGİ EDİNME HAKKININ KULLANIMIYLA İLGİLİ 2010 YILI ADALET BAKANLIĞI RAPORU
Bilgi edinme başvurusu toplamı 18228
Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular

12282

Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular 513
Reddedilen * başvurular toplamı 1649
Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular 47
Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular 3737
Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı 4
* Bu kısımda 4982 sayılı Kanunun ve ilgili Yönetmeliğin istisnalarına girdiği için "olumsuz cevaplanan başvurular" ile Yönetmeliğin 9,10,11 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen şekil şartlarını taşımadığı için işleme konulamayan ve ilgilisine bildirilen başvurular yer alacaktır.