::: Bilgi Edinme Bürosu
 
Bilgi Edinme Bürosu Hakkında
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Adalet Bakanlığı bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Bürosu kurulmuştur. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular 0312 293 22 03  numaralı fakslara, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise aşağıda gösterilen formlar eksiksiz doldurularak bilgiedinme@adalet.gov.tr posta adresine yapılabilecektir.
 
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretleri
 
Kanun ve Yönetmelikler
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 
Bilgi Edinme Başvurusu Formları

Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir

Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler
Gercek Kişi Başvurusu Formu Tüzel Kişi Başvurusu Formu
Gercek Kişi Başvurusu Formu Zipli Tüzel Kişi Başvurusu Formu Zipli
 
Bilgi Edinme Raporları
Adalet Bakanlığı Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili 2011 Yılı Raporu
Adalet Bakanlığı Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili 2010 Yılı Raporu
Adalet Bakanlığı Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili 2009 Yılı Raporu
Adalet Bakanlığı Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili 2008 Yılı Raporu
Adalet Bakanlığı Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili 2007 Yılı Raporu
Adalet Bakanlığı Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili 2006 Yılı Raporu
Adalet Bakanlığı Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili 2005 Yılı Raporu
Adalet Bakanlığı Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili 2004 Yılı Raporu
 
İletişim
Adres: Adalet Bakanlığı Ana Bina Vekaletler Caddesi No:6  Kızılay/ANKARA

Faks: (0 312) 293 22 03

E-posta:bilgiedinme@adalet.gov.tr